1.07

Milieusticker (Umweltplakette)

 Klik hier om de milieusticker direct online te bestellen.

Let op: Voor het online aanvragen van een milieusticker dient u uw kentekenbewijs deel 1a en deel 1b of beide zijden van uw kentekenkaart aan ons te kunnen uploaden. Dit kan door uw kentekenbewijs/kentekenkaart in te scannen, maar u kunt ook een goed leesbare digitale foto uploaden.

Een milieusticker bestellen
U kunt een milieusticker bij ons op verschillende wijzen bestellen. U betaalt voor deze sticker € 14,75 (inclusief administratie- en verzendkosten).

Digitaal
Heeft u een leesbare digitale kopie (scan) van uw kentekenbewijs/kentekenkaart en -indien van toepassing- de gegevens van de retrofit-roetfilter? Zo ja, dan kunt u digitaal een milieusticker aanvragen. Indien u de milieusticker digitaal aanvraagt op een werkdag voor 15.00 uur, dan wordt uw aanvraag dezelfde dag nog door ons verwerkt en op de post gedaan. Normaal heeft u de milieusticker dan binnen twee dagen in huis. Houd u wel rekening met mogelijke postvertraging (tijdens de feestdagen) of verzending naar het buitenland. Als u niet beschikt over een digitale kopie van uw kentekenbewijs/kentekenkaart dan kunt u de milieusticker kopen bij onze vestiging in Alkmaar of Uden.

Persoonlijk
U kunt tevens bij onze vestiging in Alkmaar (Wognumsebuurt 1, 1817 BH
 Alkmaar) of onze vestiging in Uden (Oostwijk 7a, 5406 XT Uden) langskomen, afgifte van de sticker gebeurt dan direct. U kunt alleen pinnen. Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. 

 

Betaling

U kunt op de volgende manieren betalen:

  • iDeal (alleen bij een online bestelling).
  • Visa, MasterCard, Maestro (alleen bij een online bestelling). Er wordt gevraagd naar de verificatiecode van uw creditcard.
  • Per pin (indien u de sticker persoonlijk komt afhalen).

Informatie Milieusticker

Sinds 1 januari 2008 kunnen (delen van) steden en regio’s in Duitsland, ter bevordering van de luchtkwaliteit, tot verboden gebied voor voertuigen worden verklaard. Dit zijn de zogenaamde Umweltzones. Het is dan niet toegestaan om met een voertuig het bewuste gebied in te rijden, tenzij de uitstoot van fijnstof voor het voertuig aan bepaalde normen voldoet. 

Voertuigen die toch het gebied willen inrijden moeten een milieusticker hebben -een Umweltplakette- die overeenkomt met de classificatie aangegeven voor de Umweltzone. Zonder Umweltplakette is het niet toegestaan een Umweltzone in te rijden, ook niet indien het voertuig wel voldoet aan de gestelde eisen. De Umweltplakette geldt ook voor voertuigen met een Nederlands kenteken.

De Umweltzones zijn te herkennen aan het hierboven afgebeelde verkeersbord ‘Umweltzone’. Onder het verkeersbord wordt een onderbord getoond, waarop de voor dat gebied vereiste milieusticker staat vermeld. 

Datum eerste toelating
De Umweltplakette is onder andere afhankelijk van de datum van de eerste toelating van het voertuig. Auto’s gefabriceerd vanaf 1 januari 2006 krijgen een groene sticker (EURO-4). Bij auto’s met een eerdere toelatingsdatum wordt op basis van de emissieklasse bepaald welke EURO-norm van toepassing is.

Indeling in emissieklassen
Voor de Umweltplakette voor personen-/bestelvoertuigen tot 3.500 kg. zijn vier emissieklassen gedefinieerd. Voor voertuigen van > 3.500 kg. is de indeling in emissieklassen bij ons opvraagbaar.

Personen-/bestelvoertuigen met benzinemotor of LPG tot 3.500 kg. GVW (Klasse M1, N1)

Emissieklasse Toelichting Milieusticker

1

Tot deze emissieklasse behoren voertuigen die voldoen aan de uitlaatgasemissienormen volgens Euro 1 of ouder. Over het algemeen betreft het hier voertuigen met een datum eerste toelating van 31 december 1992 of daarvoor.

   Geen

4

Tot deze emissieklasse behoren voertuigen die voldoen aan de uitlaatgasemissienormen volgens Euro 1 of ouder (toegelaten volgens richtlijn 91/441), Euro 2, Euro 3 of Euro 4. Over het algemeen betreft het hier voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 1993.

 

Personen-/bestelvoertuigen met dieselmotor tot 3.500 kg. GVW (Klasse M1, N1)

Emissieklasse Toelichting Milieusticker

1

Tot deze emissieklasse behoren voertuigen die voldoen aan de uitlaatgasemissienormen volgens Euro 1 of ouder.

  Geen

 2

Let op! Met ingang van 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om met een rode milieusticker de milieuzones te betreden.

Tot deze emissieklasse behoren voertuigen die voldoen aan de uitlaatgasemissienormen volgens Euro 2. Over het algemeen betreft het hier voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 1997 en voor 1 januari 2001.

 

 3

Tot deze emissieklasse behoren voertuigen die voldoen aan de uitlaatgasemissienormen volgens Euro 3. Over het algemeen betreft het hier voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2001 en voor 1 januari 2006. Of voertuigen behorend tot emissieklasse 2 en voorzien van een KBA-goedgekeurd retrofit roetfilter.

 

 4

Tot deze emissieklasse behoren voertuigen die voldoen aan de uitlaatgasemissienormen volgens Euro 4 of Euro 5. Over het algemeen betreft het hier voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2006. Of voertuigen behorend tot emissieklasse 3 en voorzien van een KBA-goedgekeurd retrofit roetfilter.

 

Steden met Umweltzones
Hier is een actueel overzicht van steden met Umweltzones in Duitsland, alsmede detailinformatie betreffende de omvang van deze zones en planning van de invoering.

Welke voertuigen hebben een milieusticker nodig?
Iedere personenauto, bestelauto, vrachtauto en autobus die de milieuzone wil inrijden, dient te beschikken over een voor dat gebied geldende milieusticker. Hierbij worden geen uitzonderingen gemaakt. De plicht geldt dus ook voor bewoners van de zone en auto’s met een buitenlands kenteken.
De Duitse milieusticker wordt op kenteken afgegeven en is geldig zolang het voertuig over dit kenteken beschikt. Voor Nederlands gekentekende voertuigen dus onbeperkt. De voor uw voertuig van toepassing zijnde milieusticker wordt toegekend op basis van de voor uw voertuig vastgestelde uitlaatgas-emissierichtlijn. Is uw dieselvoertuig voorzien van een retrofit-roetfilter dan komt u in principe in aanmerking voor de eerst hogere emissieklasse. In dat geval dient u tevens de aankoopnota en -indien voorhanden- de KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) Typgenehmigung te overleggen.
Mocht uw voertuig niet voor een milieusticker in aanmerking komen, dan berekenen wij geen kosten en wordt uw betaling geretourneerd.

De volgende voertuigen hebben vrijstelling voor de milieusticker:

1. Snorfietsen, bromfietsen, motoren, scooters en driewielige voertuigen.
2. Landbouw tractoren.
3. Mobiele machines en apparaten.
4. Werkverkeer.
5. Voertuigen die gebruikt worden door hulpdiensten.
6. Motorvoertuigen ten behoeve van mensen met een beperking, waarbij de voertuigen als zodanig gekentekend moeten zijn. Indien u in het bezit bent van een Europese Gehandicaptenparkeerkaart, dan geldt voor u een vrijstelling voor de milieusticker. Deze Gehandicaptenparkeerkaart dient u duidelijk zichtbaar achter uw voorruit te leggen zodra u met uw voertuig in een Umweltzone geparkeerd staat. Indien u binnen de Umweltzone op aanwezigheid van de milieusticker wordt gecontroleerd, is de Europese Gehandicaptenkaart uw bewijs voor uw permanente ontheffing.
7. Oldtimers met een historisch kenteken die in Duitsland als zodanig geregistreerd staan (het voertuig moet tenminste 30 jaar oud zijn en voorzien zijn van het "H"-kenteken of het rode "07"-kenteken) of oldtimers geregistreerd in andere landen van de EU die aan overeenkomstige voorwaarden voldoen, hebben een permanente ontheffing voor de milieusticker. Indien uw oldtimer in Nederland geregistreerd is, een datum eerste toelating heeft van vóór 1 januari 1978, en het voertuig voorzien is van Nederlandse historische kentekenplaten (de blauwe platen) heeft u dus geen milieusticker nodig. Om een Umweltzone in te mogen rijden, heeft u nog wel een FIVA Identity Card nodig. Deze kunt u in Nederland bij de FEHAC aanvragen. Nadere informatie over deze Identity Card vindt u op: www.fehac.nl/fiva-id-cards. Indien u uw oldtimer binnen de Umweltzone parkeert, dient u een kopie van uw Nederlandse kentekenbewijs of de genoemde Identity Card duidelijk zichtbaar te plaatsen.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met DEKRA Automotive via +31 72 57 57 888.

Milieusticker Frankrijk

  • Het Crit'Air-vignet (de Franse milieusticker) is alleen online te bestellen met een creditcard via de officiële website certificat-air.gouv.fr. Bestellen per post is niet mogelijk.
  • De milieusticker is niet verkrijgbaar bij DEKRA of andere Nederlandse instanties. 
  • De sticker wordt naar uw adres in Nederland gestuurd en kost € 4,80 inclusief verzendkosten.
  • De levertijd is gemiddeld 4 tot 6 weken.   

 


More