Privacyverklaring & Cookiestatement

Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk

Dit is de privacyverklaring van DEKRA Netherlands Holding B.V., Meander 1051, 6825 MJ Arnhem en gelieerde ondernemingen.

DEKRA is een bedrijf waar veiligheid centraal staat en daarom wil DEKRA ook veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Door middel van deze pagina willen wij iedereen van wie DEKRA Nederland gegevens verwerkt, op de hoogte brengen waarom deze gegevens worden verwerkt en welke rechten hieraan verbonden zijn.

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (beter bekend als de AVG). Dit betekent dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben.

Privacy op de website

DEKRA respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website, de informatie die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt is afhankelijk van uw cookie-instellingen. Wanneer u geen toestemming geeft voor het verzamelen van cookies registreren wij slechts de locatie van het door u gebruikte IP-adres, het type computer, de door u gebruikte browserversie, de bezochte pagina’s en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van de website.

 

Stemt u wel in met het verzamelen van cookies? Bekijk dan onze cookiestatement onderaan deze pagina en klik hier om uw cookie-instellingen aan te passen.

Bewaartermijn

DEKRA verwijdert uw persoonsgegevens op het moment dat het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. DEKRA bewaart uw gegevens uitsluitend langer, indien dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Doorsturen naar derden

In beginsel zal DEKRA geen persoonsgegevens doorsturen naar derden als dit niet noodzakelijk is. DEKRA doet dit alleen als dit nodig is ter uitvoering van haar taken. Indien DEKRA uw gegevens doorstuurt naar een derde zal DEKRA rekening houden met de toepasselijke wetgeving. Aangezien DEKRA een internationaal bedrijf is zal, het in sommige gevallen nodig zijn dat data ook buiten de EU verwerkt zal worden. Ook hier wordt rekening gehouden met de toepasselijke wetgeving. DEKRA zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketingdoeleinden.

Uw rechten

Wanneer uw persoonsgegevens door DEKRA verwerkt worden, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:

  • te verzoeken dat DEKRA u inzage verschaft in de persoonsgegevens die DEKRA van u verwerkt;
  • te verzoeken dat DEKRA eventuele onjuiste en/of verouderde persoonsgegevens aanpast;
  • te verzoeken dat DEKRA onvolledige persoonsgegevens aanvult;
  • te verzoeken dat DEKRA uw persoonsgegevens verwijdert;
  • te verzoeken dat DEKRA minder van uw persoonsgegevens verwerkt;
  • te verzoeken dat DEKRA persoonsgegevens overdraagt naar een derde;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door DEKRA.

 

DEKRA zal alle verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijk termijn antwoord geven. Indien DEKRA besluit uw verzoek niet te honoreren zal DEKRA u daarvan op de hoogte brengen. DEKRA kan bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen.

Wijzigingen

DEKRA kan deze privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Indien wij deze privacyverklaring wijzigen, dan zal die gewijzigde versie op deze pagina staan. Het is raadzaam deze pagina in de gaten te houden voor eventuele veranderingen.

Vragen en contact functionarisgegevensbescherming

Voor eventuele vragen en/of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming via : dpo.nl@dekra.com.

 

Wij zullen ons best doen om vragen goed en duidelijk te beantwoorden en klachten zo goed mogelijk op te lossen.

 

Laatst gewijzigd op: 27 januari 2022

Cookiestatement

Om onze aanwezigheid op het internet gebruiksvriendelijker te maken en ervoor te zorgen dat deze zo goed mogelijk aan uw behoeften voldoet, gebruiken we in sommige gebieden cookies. Een cookie is een klein bestandje dat lokaal op uw computer wordt opgeslagen zodra u een website bezoekt. Cookies stellen ons ook in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Bepaal zelf welke cookies je toestaat of weigert. U kunt uw beslissing op elk moment wijzigen. In onze cookiestatement geven we meer informatie over cookies die we op deze website gebruiken.

Bekijk onze cookie instellingen hieronder om uw voorkeuren aan te passen.

DEKRA_Claim-English-white-RGB